Sandiwara

Ham Do Da Boto, Ham Do Makkata Hon
Na Lang Sirang .. Hita Na Dua
Anggo Lang Sini Rang Ni Hamatean
Nai Do Nim Mu Anggi Nai Do Nimmu

Hape Ni Da Botou, Nalang Hu Arapin
Hu Tangarma Barita Mi
Nadop Misir Do Hape Ham
Bani Na Legan ….ANAK Ni Nabayak I

Reff:
Sandiwa…Ra Do.. Haganu..Pan Hape
Mase Mase Ma Ham Soni
Na Lang Hu Arapin Na Laho Songon I
Langun-Lungun Pambahenan Mi

Music :

Laja Mu Do Masihol, Bulung Mu Maratingkon
Hata Mu Do Na Masihol, Hape Uhurmu Manadingkon
Manis Dibibir Do Hape… Ganupani

#End Lirik Lagu Batak – Sandiwara