Boru Panggoaran

Ho  Do  Boru Ku
Tappuk Ni Ate-Ate Ki
Ho.. Do Boru Ku ….
Tampuk Ni Pusu-Pusu Ki

Burju-Burju Maho
Namarsikkola I
Asa Dapot Ho….
Na Sininta Ni Roha Mi

Reff:
Molo Matua Sogot Au
Ho Do Namarihon Au
Molo Matinggang Au Inang..
Ho Do Namanogu-Nogu Au
Ai Ho Do Boru Ku … Boru Panggoaran Ki
Sai Sahat Ma Da Na Di Roha Mi …..
Ai Ho Do Boru Ku …BORU Panggoaran Ki
Sai Sahat Ma Da Na Di Roha Mi

Music
Back To… Burju….

#End Lirik Lagu Batak – Boru Panggoaran