Tung So Tarlupahon

Tung So Tarlupahon Sasude Nai Ito Na Uju I…
Gabe Lupa Ho Sasude Nai I Ito Pargaulan Tai…

Hancit Nai Pambaenan Mon Tu Au Ale Hasian,
So Hurippu Songoni Pangalahom Tu Au
Hancit Nai Pambaenanmon Tu Au Ale Hasian,
Sohurippu Songoni Pambaennanmon…

Gabusanmu Ma Au Hape Au Sibaoa Adion
Gabusanmu Ma Au Hape Ale Ito Haholongan…

Gabe Lupa Ho Sasude Nai I Ito Pargaulan Tai…

Hancit Nai Pambaenan Mon Tu Au Ale Hasian,
So Hurippu Songoni Pangalahom Tu Au
Hancit Nai Pambaenanmon Tu Au Ale Hasian,
Sohurippu Songoni Pambaennanmon…

Gabusanmu Ma Au Hape Au Sibaoa Adion
Gabusanmu Ma Au Hape Ale Ito Haholongan…