Serma Dengan Dengan

Serma Dengan Dengan Doding Dodingkon
Kontongon Tene Boto
Serma Dengan Dengan Doding Dodingkon
Tongon Haluya

Mariama Sibawe Daboto
Marbulung Tada Tada
Maria Nama Bue Daboto
Tubu Sisada

Ijon Pe Adong Loging Daboto
Loging Sidua Bolung
Ijon Pe Adong Doding Daboto
Doding Ni Simalungun

~~Ulangi