Sapatani Napuran

Ale Inang Ale Amang Inang Amang
Didokkon Ho Didokkon Ho
Do Au Tu Toru
Mangalean Mangalean Napuran
Da Tu Si Anak Tu Si Anak Ni Namboru
Huleon Do Huleon Do Inang Amang
Diambolokkon Diambolokkon Do I Tu Toru
Sapata Sapata Ni Napuran O Amonge
Na So Maranak Somaranak So Marboru
Amang Hassit Nai Amang Dangol Nai
Amang Parir Nai Ho Inong Amonge
Sapata Sapata Sapata
Sapata Sapata Sapata
Ninapuran O Amonge
Da Somaranak… Somaranak
Somarboru

#End Lirik lagu Batak – Sapatani Napuran