Sapata Ni Napuran

Ale Inang, Ale Amang… Ale Inang,… Amang
Didokkon Ho…(2x) di Au Tu Toru….Uuu Uhh..
Mangalean..Mangalean Mangalean Napuran,,,
Ho Amonge..
Nda Tu Si Anak.. (inang..) Tusi Anak (amang) Ni Namboru

#1
Hulean Do, Hulean Do..Nian Amang
Diambolongkon Nda Dibolongkon Doi Tu Toru… Uhh..
Sapata Sapata Sapata Ni Nampuran.. Ho Amonge..
Nda So Maranak… (inang) So Maranak, (amang) So Marboru

Reff:
Ue..Hancitnai… (Hancit nai) Dangolnai… (Dangol nai)
Ue Parirnai.. (Parir nai) Hoinong Amonge ….
Sapata (Sapata Sapata Sapata)
Sapata Ni Napuran Ho Amonge~~~
Nda So Maranak (inang), So Maranak (amang) So Marboru

Back to #1 –> Reff

#Ending –>  Sae… Mai,…

#End Lirik Lagu Batak – Sapata Ni Napuran