Sabar Ho Inang

Aut Sura Na Adong Nian
Si Bahenon No Dainang I
Dang Na Lao
Taononku Be Songonon Ho..Ho..

Burju Do Ho Inang
Lao Manarihon Au
Sabar Ho Inang Manganju Au
Unang Pola Ho Mangapian I
Ingkon Jaloon Do Sude Namasa I

Ingkon Do Sonang Au
Ido Janjimu Tu Au Inang
Di Bahen Ho Nasa Gogom Tu Au Inang
Tung Hansit Manang Parir
Di Taon Hodo Dainang
Holan Pasonang Ngolu Ni Borumon
Ingotonku Do Denggan Ni Basami

#End Lirik Lagu batak – Sabar Ho Inang