Ro Do Au Sian Luat Na Dao

Rodo Au Sian Luat Na Dao I
Lao Mandapaothon Ho.. O- Ito Nauli Lagu
Udan Ambolas Hu Suruk Do I
Golap Makmak Pe Hu Bolus Do I
Udan Ambolas Hu Suruk Do I
Golap Makmak Pe Hu Bolus Do I

#1
U..Nang Ho Gulut Di Arta Sian Au
U..Nang Ho Gulut Di Rupa Sian Au
Ai Arta Na,,, Sinari Do I
Ai Rupa Si..Satokkin Do I
Ai Arta Na ,,,SINARI Do I
Ai Rupa Si..Satokkin Do I

Reff:
Beha Roham Di Au..
Ai Namanukkun Ma Au Di Ho
Hapogoson Ki Ai Hupaboa Do Tu Ho
Beha Roham Di Au ..ALUSI Au..

Beha Roham Di Au..
Ai Namanukkun Ma Au Di Ho
Hapogoson Ki Ai Hupaboa Do Tu Ho
Beha Roham Di Au ..ALUSI Au..

Back to #1 –> Reff

#End Lirik Lagu Batak – Ro Do Au Sian Luat Na Dao