Paubaokku Nama i

Molo Huingot Do…
Sude Pangalahokku
Tu Ho Inang Ni Gellekku
Nasai Jotjot Sai Lalu Tangakku
Tu Ho Inang…

Reff
Dung Saonari Husolsoli Ma Dirikku
Di Akka Pambahenakki…
Unang Be Sai Manarita Ho Tu Au
Pasabar Ma Roham…

Paubaokku Nama I Ale Inang
Sude Pangalahokku…
Paubaokku Nama I Lae Inang
Sude Pambahenakku…

Sarimatua Ho Ale Inang
Paihut-Ihut Au…
Nunga Nasibmu Hasian
Dapotmu Songon Au…

Paubaokku Nama I – Trio Axido – Lirik Lagu Batak
=================================================
Molo Huingot Do…
Sude Pangalahokku
Tu Ho Inang Ni Gellekku
Nasai Jotjot Sai Lalu Tangakku
Tu Ho Inang…

Reff
Dung Saonari Husolsoli Ma Dirikku
Di Akka Pambahenakki…
Unang Be Sai Manarita Ho Tu Au
Pasabar Ma Roham…

Paubaokku Nama I Ale Inang
Sude Pangalahokku…
Paubaokku Nama I Lae Inang
Sude Pambahenakku…

Sarimatua Ho Ale Inang
Paihut-Ihut Au…
Nunga Nasibmu Hasian
Dapotmu Songon Au…

Back to Reff

#End Lirik Lagu Batk – Paubaokku Nama I, By Trio Axido

#End Lirik Lagu Batk – Paubaokku Nama I, By. Trio Axido