Ingkon Sengsara do Ho

Oh Ito Haholongan
Aha Kabar Mu Saonari
Unang Be Sai Ingoti
Parbadaan Diborngini
Unang Sai… Unang Sai…

Diingot Ho Ito Angkana… Angkana
Solot Di Roha Mi

Oh Ito …. Oh Ito Haholongan
Unang Ma.. Unang Ma Gabusi Rohangki
Molo Di.. Molo Digabusi Ho Do Au
Ingkon Sengsara Do Ho

#End Lirik Lagu Batak – Ingkon Sengsara Do Ho