Hutongos Surathu Tuho

Hutongos
Surat Laos Paboa Barita Hu Tu Ho
Disi Hutonahon Do Ho
Porlu Situtu Ikkon Ro
Porlu Situtu Ikkon Ro Ho Ito
Isini Surathu Tu Ho
Disi Hupaboa Tu Ho
Molo Tung So Boi Ho Ro
Suratmu Ma Baen

Reff :
Kabar Angin Na Hubege Ito
Adong Na Can Dapot Ho Dinadao
Uli Situtu Gabe Tata Roham
Tu Au Daito Anak Ni Napogos On

Back to Reff

#End Lirik Lagu Batak – Hutongos Surathu Tuho