Holan Ongkosmu Do

Unang Sai Tangis Ho Anak Hasian Ku
Ala So Tulus Amang Singkola Mu
Uang Lungun Roham Amang Da Raja Ku
Sotung Tarilu Ho Di Parjalangan Mi

Holan Ongkos Mu Do Amang, Na Tuk Sibahenonhi
I Do Pe Tolap Ni Gogo Hi, Tangkas Do Diboto Ho Amang
Hansit Ni Parngoluan I, So Ada Na Lao Sibahenonhi

Tangianghi A Da Amang
Na Mandongani Ho O,…. Tondingku
Asa Tung Hipas Ho Amang, Horas Ho Di Na Dao
Anggiat Ma Dapotmu Amang, Sangkap Ni Rohami

Asa Tung Hipas Ho Amang, Horas Ho Di Na Dao
Anggiat Ma Dapotmu Amang, Sangkap Ni Rohami

#End Lirik Lagu Batak – Holan Ongkosmu Do, By Trio Lamtama