Didia Holong Mi

Lam Sai Hupikkiri,..
Lam Lungun Rohakki
Mida Pambahenan Mi..
Natu Au.. Oh, Ito…To Haholongan
Dok Ma Hasian Dok Ma Natutu
Molo Na Sora Be Ro,
Unang Baen Au Ito Dipar-Alang-2 An

Reff:
Didia Do Ito,.. Holong Na Nidok Mu Natu Au
Didia Do Ito… Ojahan Ni Padan Natapudun I
Boha Ma Hasian.. Bahenon Ku Lao Pa Poshon Rohakki
Molo Sai Adong Dope Ito, Na Sai Buni Di Roha Mi

/* End Lirik Lagu Batak – Didia Holong Mi */