Aiholan Sadado Ito Pangidoakku

Hasian Hu, Dana Na Burju
Nauli Na Lagu…
Hasian Hu Dana Burju, Nauli Di Au…
Ho Na Ma Di Au Ito Haholongan
Tinodo Ni Rohakku

Godang Nian Siboru I,
Manggoda Rohakki..
Torop Nian Sidoli I,
Mambuat Rohakki…

Ho Na Ma Di Au Ito Hasudungan
Pinillit Ni Rohakku

Reff:
Ai Holan Sadado Pangidoanku
Molo Dung Sau Hita Sogot Hasian
Uang Nian Adaong Di Hita Panolsolion
Au Holan Sada Do Ito Pangidoan Ku
Holong Nirohammi Tu Au Uang Be Muba

Hodo Ito Donganku Gabe Rap Saur Matua,..
Ho Nama Di Au Ito Haholongan, Tinodoni Rohakku

Back to Reff

#End Lirik Lagu Batak – Aiholan Sadado Ito Pangidoakku